I DOF Storstrøm bliver der lavet rapporter, notater m.m. fra ture, undersøgelser m.m. Her kan du findes links til en del af dem.

Kratlusk Hallandsvaederoe

Turrapporter

Tur til Mecklenburg-Vorpommern 23. maj 2015

DOF Storstrøms tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö 29.-31. maj 2014

Turrapport Extremadura april/maj 2013

 Undersøgelsesrapporter

Amtsrapporter

Jordbassiner

Jordbassinerne ved Stege.

Naturovervågning af Nyord Enge. 2011.

Ynglefugle i de fredede jordbassiner i Stege. 2011.

Fugle på øer og holme. 2009.

Ynglefugle i Holmegårds Mose og Porsmosen. 2006.