KomIBestyr DOFSST

I DOF Storstrøms bestyrelse gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe til.

  • Vi trækker i trådene, så der bliver holdt gode ture og møder for medlemmer og andre interesserede.
  • Vi sørger for informationsplatforme, så andre og vi selv let kan sprede informationer.
  • Vi prøver at påvirke den lokale naturpolitik til fordel for fuglene.
  • Vi samarbejder med hovedforeningen DOF og med lokale naturforeninger.
  • Og vi klarer administrationen med regnskaber, medlemsservice m.m.
Vi har brug for nye og flere kræfter i bestyrelsen for at kunne gøre det endnu bedre fremover.
  • Personer, som har lyst til at yde en indsats sammen med os andre i bestyrelsen.
  • Personer, som er gode til at få tingene til at ske.
  • Personer, som er gode til at samarbejde og inspirere.

Vi vælger nye medlemmer til bestyrelsen ved DOF Storstrøms generalforsamling den 4. februar 2017 i Maribo.

Hvis du er interesseret, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte Bo Kayser (tlf. 5134 6278), Bente Larsen (tlf. 2461 6626) eller en af de andre i bestyrelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

DOF Storstrøms bestyrelse