Naturpolitisk Udvalg (NPU) i DOF Storstrøm holder en række møder. Nogle af dem omtales her eller der gives links til referater fra møderne.

Temamøde 30. november 2019

Den 30. november afholdes en temadag for kommunerepræsentanter m.fl. fra såvel DOF Storstrøm, DOF Vestsjælland og også gerne DOF Roskilde og DOF Køge.

Møde 20. juni 2019 på Avnø 

NPU havde et vellykket møde. I mødet deltog DOF Storstrøms kommunerepræsentanter. Kun repræsentanten Henrik Dahl fra Vordingborg manglede.

I udvalget drøftedes, hvilke opgaver vi fremover vil påtage os i de Grønne Råd/Naturrådene i kommunerne.

Vi oplever fra nogle medlemmers side at krav og forventninger til Knud Flensteds (Fuglenes Hus) samt vores egen indsats indimellem er høje, urealistiske og urimelige.

Udvalget blev enige om, at: Udvalgets medlemmer kun tager hånd om politiske sager, hvori der er ”fugl” involveret, og KUN i det omfang, vi som frivillige kan overkomme det.