Udskriv

GsTrn Vejl

DOF Storstrøm arbejder for at forbedre forholdene for fuglene i lokalområdet.

Det gør vi bl.a. ved at reagere på sager, som andre har taget initiativ til. Vi kommer med forbedringsforslag og indsigelser.

Vi gør det desuden ved selv at tage initiativ til fx forslag om naturgenopretning.