Udskriv

IMG 6270 lille

Mast og ledninger med Dybsø Fjord.

De senere år har der hver vinter været mange svaner, som er kollideret med el-ledningerne lige øst for Dybsø Fjord. Svanerne overnatter på fjorden. Om morgenen flyver de ind og fouragerer på markerne i baglandet øst for fjorden, og om aftenen flyver de tilbage til fjorden igen.

I vinteren 2016-2017 er der hidtil (midten af februar) fundet omkring 200 døde svaner under ledninger. De fleste har været knopsvaner, men der har også været nogle sangsvaner imellem. Som i de foregående vintre er folk i området frustrerede over disse voldsomme svanedødsfald.

Fra DOF Storstrøms side har vi besluttet at undersøge, hvor mange svaner og gæs, som passerer ledningerne ved Dybsø Fjord om aftenen, og hvor mange som rammer ledningerne. Resultaterne fra disse undersøgelser skal anvendes i det samarbejde, vi har med Energinet.dk. Energinet.dk har ansvaret for ledningerne og påtænker at gennemføre foranstaltninger, som kan reducere antallet af svanekollisioner.

DOF Stortrøm er i første omgang ved at registrere forholdene inden Energinet.dk gennemfører foranstaltninger. Vi vil siden gennemføre kontrolregistreringer både når midlertidige og når endelig foranstaltninger er gennemført.

IMG 6278 lille

Ledningsdræbt knopsvane.

Tællingerne blev påbegyndt 11. februar 2017, og vi påtænker at tælles mindst 4 gange i hver 10-dages periode frem til 31. marts. Alle udtrækkende svaner samt canadagæs og grågås registreres. Det registreres desuden, hvor mange af hver art som rammer henholdsvis den tynde øverste 0-ledning og de 3 tykkere strømførende ledninger. Se mere på optællingsskemaet fra 14. februar, 15. februar og 16. februar. På den måde kan vi anvende procentdelen af kolliderende svaner og gæs af hver art som mål for risikoen.

 

SvanerOgLedninger v03 Tael 20170216

Tælleskema fra 16. februar.

Det er erfaringen fra de første 4 tællinger, at sangsvanerne er langt bedre til at håndtere ledningerne end knopsvanerne. Der passerer omkring 25 knopsvaner hver aften, og på de 4 aftener har 2 ramt ledningerne. Der passerer omkring 300 sangsvaner hver aften og ingen har ramt ledningerne. 

Af de 29 svaner, som lå døde på jorden under ledningerne 14. februar, var 25 knopsvaner og 4 sangsvaner.

Der er fundet i alt omkring 200 døde svaner på "Dødens mark" i vinter. Størstedelen har været knopsvaner.

At antallet af knopsvaner her midt i februar er så lavt, kan skyldes, at en stor del af dem, som var der tidligere på vinteren, er blevet dræbt mod ledningerne. Men årsagssammenhængen kan ikke vises ud fra de tilgængelige data.

SvaneSøgBagland

Området, hvor svaner blev eftersøgt.

Hvor er "vores" Dybsø Fjord svaner midt på dagen?

18. februar kørte Bo Kayser rundt i baglandet øst for Dybsø Fjord for at tælle de fouragerende svaner, se på aldersfordeling m.m., men der var ikke nogen! Se kortet, hvor undersøgelsesområdet er vist. 

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har nogle af svarene.

 IMG 6310 lille

Ingen svaner på markerne i baglandet.

 SvanerOgLedninger 10dages 2017februar2 v01

Resultater fra den midterste 10-dages periode i februar 2017.

1 ud af 50 knopsvaner rammer ledningerne ved Dybsø Fjord

DOF Storstrøm kan nu gøre resultatet op for den første 10-dagen periode, hvor vi har talt udtrækkende knopsvaner, sangsvaner, canadagæs og grågæs om aftenen ved Dybsø Fjord. Det drejer sig om midterperioden i februar.

I den periode er det kun knopsvaner, som har ramt ledningerne og er faldet til jorden. I gennemsnit har 1,1 % af knopsvanerne ramt den øverste 0-ledning og 1,1 % en af de tre strømførende ledninger. Desuden er 1,1 pct. fløjet mellem ledningerne. Over 3 % af de udtrækkende knopsvaner har altså enten ramt ledningerne eller været meget tæt på at gøre det.

Vi har hverken set sangsvaner, canadagæs eller grågås ramme ledningerne. Men ved registrering af de døde svaner 14. februar var der 4 døde sangsvaner og 25 døde knopsvaner. Vi har registreret over 10 gange så mange udtrækkende sangsvaner som knopsvaner. Sangsvanerne rammer altså også ledningerne, men i meget mindre grad end knopsvanerne.

1 ud af 3.000 sangsvaner rammer ledningerne

Vi har sammenstillet optællingsresultaterne fra 2. og 3. 10-dages periode i februar. Se notatet "Ledningsdræbte svaner ved Dybsø Fjord. Notater fra 11.-28. februar 2017".

Vi havde på det tidspunkt ikke set nogen sangsvaner ramme ledningerne. I stedet havde vi prøvet at beregne, hvor mange som ramte ledningerne ud fra, hvor mange der lå døde under dem. Med beregnet 0,03 pct. kolliderede sangsvaner svarer det til 1 for hver 3.000 udflyvende.

KnopSangdoedefrekvens

3. marts så vi den første sangsvane ramme ledninger, falde til jorden og dø. På det tidspunkt havde vi talt i alt omkring 3.900 sangsvaner passere ledningerne. Så helt skævt er de 1 ud af 3.000 nok ikke. 

IMG 6377 lille

 Den nydøde sangsvane.

Hvor kommer de døde knopsvaner fra?

Vi troede egentlig, at knopsvanerne ved Dybsø Fjord mest var fugle, som kom fra Danmark og måske Sydsverige. Ret mange af de danske svaner er ringmærkede. Vi undrede os derfor over, at vi ikke havde fundet nogle døde svaner med ring. Det gjorde vi så 3. marts. Til vores store forbavselse var det en ring fra Letland, der sad på den gamle knopsvane. Mon mange af knopsvanerne ved Dybsø Fjord faktisk er fugle, som kommer langt nordøst fra? 

IMG 6373 lille

EK739 fra Letland.

 9. marts gennemførte vi den sidste af basisregistreringerne. Basisregistreringer er registreringer, hvor der endnu ikke er sat synlighedsfremmende ting på ledningerne. Resultaterne af basisregisteringerne kan læses i notatet "Ledningsdræbte svaner ved Dybsø Fjord. Notater fra 11. februar til 10. marts 2017."

IMG 6736 lille

Drone til opsætning af reflektorer.

26. april gik Energinet i gang med at sætte reflektorer op på ledningerne ved hjælp af droner. Der er derfor håb om, at ledningerne vil være mere synlige for svanerne næste vinter, og at der vil blive dræbt færre. 

IMG 6719

Reflektor på ledningen.

Teksten er senest revideret af Bo Kayser 26. april 2017.