Få stær i kassen – Støt DOF Storstrøms projekt i Mogenstrup!

Samarbejde mellem Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup og DOF Storstrøm om opsætning af stære- og uglekasser

Vi har i DOF Storstrøm fået et godt samarbejde i stand med Sydsjællands Golfklub om opsætning af redekasser og færdsel i området.

IMG 20170420 081505 225x300

Figur 1. 22 stærekasser er blevet sat op på golfbanen ved Mogenstrup.

Indgåede aftaler mellem Sydsjællands Golfklub og DOF-Storstrøm om fuglekigning i området

En gruppe fra DOF Storstrøm har fået tilladelse til at afsøge området langs Fladsåen for både isfugle og vandstære, som er set i området. Fladsåen danner hele den nordlige ramme om golfbanen, som er beliggende i et fantastisk naturskønt område syd for Næstved.

På vores første afsøgningstur i slutningen af marts 2017, oplevede vi et helt fantastisk fugleliv på golfbanen, deriblandt en stor samling fouragerende stære. Det var glædeligt, for arten menes at være gået tilbage i området bl.a. på grund af færre enge med græssende kreaturer.

Alle er i øvrigt velkomne til at kigge ind på golfbanen og se stærekasserne. Man bør henvende sig i receptionen inden en tur i området, da det er farligt at færdes der pga. hurtigflyvende hårde bolde, og man er forpligtiget til at tage hensyn til golfspillerne.

Få flere ynglende stære og færre huller i greensene!

Stæren er som art i tilbagegang i det meste af Europa. Antallet er mere end halveret i forhold til sidste landsdækkende ATLAS undersøgelse 1993-96.

Omlægningen af landbruget til færre udegående kreaturer og dermed færre fluer m.m. kan vi ikke gøre så meget ved. Vi kan til gengæld hjælpe med boliger til stærene på de steder, hvor der er godt med føde til ungerne, og det er der fx på golfbaner.

Stæren har ud over fluer en anden vigtig fødekilde: stankelbenslarver. Stankelben er der masser af på de danske golfbaner. De lægger deres æg i græsset i så stort et antal, at larverne, som spiser græsrødderne, gør skade på græsset.

Når græsrødderne bliver spist, er det nemt for krager og skader at grave larverne op og er dermed medvirke til store skader på græstørven. Det ses ofte på banerne på udsatte steder. Med deres finere metoder og mindre næb, forvolder stærene derimod IKKE nogle boreskader, og samtidig medvirker til at fjerne stankelbenslarverne.

Opsætning af redekasser giver stærene gode ynglemuligheder. Der er masser af føde på banerne. Når stærebestanden vokser, vil der samtidig blive færre stankelben, færre krager/skader og i sidste ende meget mindre ødelæggelser af greensene.

Færre stærekasser - færre fluer som stærene fouragerer af - færre stære!

Benny Steinmejer fra DOF Storstrøm har tidligere etableret et samarbejde på Falster med golfklubben ved Eskildstrup. Der har man fået sat 130 stærekasser op. DOF og golfklubben har delt omkostningerne. Dette samarbejde har med årene har medført, at der er kommet flere ynglende stære. Når først stærekasserne er opsat, er der ingen vedligeholdelse af kasserne, idet stærene selv sørger for udrensning og rengøring af kassen inden næste sæson.

Derfor blev tanken vakt om at lave et tilsvarende projekt i mit eget lokalområde med målet at få flere ynglede stære. Jeg kontaktede chefgreenkeeper Per Sørensen, som var med på ideen om fælles indkøb af stærekasser.

Der blev givet økonomisk tilsagn fra DOF Storstrøms bestyrelse samt fra golfklubben i Mogenstrup til indkøb af 22 kasser. Benny Steinmejer kontaktede Ole Skytte fra Nykøbing F., som producerer de enormt flotte fuglekasser, der sælges fra Gedser Fuglestation.

IMG 2116

Figur 2. Ole Skytte, Benny Steinmejer og Per Sørensen med de indkøbte stærekasser.

Kasserne blev leveret den 19. april i år og opsat den 20. april. Nu venter vi så på resultater af dette fornemme samarbejde.

OPRÅB: Hjælp til indkøb af flere stærekasser!

Målet for DOF Storstrøm er opsætning af i alt 130 kasser. De skulle kunne dække hele anlægget.

Golfklubben har samtidig indgået aftale med DOF Storstrøm om for egen regning at indkøbe foreløbig 5 natuglekasser til golfbanen.

Her vil jeg gerne komme med en opfordring til medlemmerne, for at vi kan komme videre.

  • Sponsorer en eller flere stærekasser til DOF Storstrøm, pris 120 kr. pr. stk.

Beløbet kan indbetales via MobilePay. Se www.dofstor.dk under ”Kontakt” på forsiden.

Jeg koordinerer registreringen af navn på sponsor på den enkelte stærekasse og koordinerer herefter bestillinger af stærekasser til Ole Skytte/Gedser fuglestation. Se mere om redekasserne fra Gedser Fuglestation.

Opsæt selv?

Skulle du have lyst til at hænge din ”egen” kasse op, er du meget velkommen til at deltage i ophængningen. Mere information om det vil komme senere.

Charlotte Stawitzki

Bestyrelsesmedlem i DOF Storstrøm

30 hørte om stærekasseprojektet på Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup

2018 05 17 16.29.35

Den smukt beliggende golfbane.

Klokken 17-19 den 17. maj 2018 holdt DOF Storstrøm og Sydsjællands Golfklub et tur, hvor det nye stærekasseprojekt blev omtalt, og det og området blev vist frem.

Chefgreenkeeper Per Sørensen bød de omkring 30 deltagere velkomne.2018 05 17 17.07.30

Henning Heltbjerg fortæller.

Henning Heltbjerg fra DOF fortalte om projektet, viste en af de GPS registratorer, som skal sættes på stærene og viste siden, hvordan livet i stærekasserne kan følges via et lille kamera på en stang, som sendte billedet til en app på smartphonen.

2018 05 17 17.26.02

Henning Heltbjerg viser stærekasseindhold.

Målet med dette lille projekt er at få kortlangt, hvor i forhold til kasserne stærerne henter deres føde. Føden består bl.a. af stankelbenslarver, som spiser græsrødderne og dermed skader golfbanen.

GPS registratoren registrerer hvert minut, hvor stæren befinder sig. Efter et par dage med udstyret på ryggen, skal stæren genfanges i kassen, udstyret tages af, og dets registreringer om position indlæses på en computer til videre behandlling.

Et informativt arrangement for de interesserede.

Artiklen er senest opdateret 18. maj 2018 af Bo Kayser.