’Hør den lille stær..’ sang børnene om foråret. De færreste børn kender stæren nu. Den sad troligt på tagryggen af hver en lade og i hvert et villakvarter syngende og snakkende hvert forår. Det ser man ikke så ofte mere, for stæren er gået voldsomt tilbage som ynglefugl her i landet. Det skyldes omlægning i landbruget fra mange græssende dyr til ensidig korndyrkning. Stæren kan li’ det korte græs og de mange insekter, som findes på afgræssede jorder. Men dem er der ikke mange af mere.

Derfor er antallet af stære nu omkring 25% af, hvad der var for 2 -3 årtier siden. Gamle træer bliver fældet og der er ingen huller i tagene, så der er ingen huller er at bo i, og få mennesker sætter stærekasser op. Stæren er ikke en del af tilværelsen mere.

Nu er DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og Faxe Kommune gået sammen om at gøre en indsats for at få stære tilbage i større antal og i folks bevidsthed. Nu begynder vi i Haslev.

Henning skruer Birgitte snakker med pressen lille

Store egestolper blev kørt til kommunens 4 afgræssede steder, og på den første forårsdag, 4. april, kom Henning og Birgitte fra DOF med 30 stærekasser og skruede dem på stolperne, og Dennis og Christian fra Park og Vej kom med en grab og gravede hullerne og løftede stolperne op. Nu kan man derfor se 8 stærekasser på kommunens afgræssede områder ved ’jem og fix’ i industrikvarteret, og på Skoleengen, er der sat  2 stolper hver med 8 kasser hos fårene. Fra fugleskjulet ved omfartsvejen har man godt indkig til dem. Måske kommer der stære allerede i år, men det er sandsynligt at det først vil ske næste forår. Stæren lærer kasserne at kende i denne sommer.

Dennis og Christian saetter stolpen lodret lille

I Tranemosen ved Bråbyvej skal de sidste 6 kasser op, men projektet måtte udskydes en månedstid, fordi det er for vådt lige nu for gravemaskinen at køre på mosejorden. Men der kommer også stærekasser op, så det bliver 30 i alt.

Dansk Ornitologisk Forening og Faxe Kommune ønsker stære og borgerne god fornøjelse med kasserne.

Om efteråret kan man se tusinder af stære nordfra samlet med vores danske stære ved Vesterhavet, ’danse’ i luften, et fænomen vi kalder ’sort sol’. Om foråret trækker stærene til og igennem Danmark. Lad os håbe, vi får flere der bliver og yngler hos os.

Mange golfbaner er begyndt at sætte stærekasser op i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, fordi stærene spiser stankelbenslarverne, som ellers gnaver af rødderne i plænerne på golfbanen. Og så undgår man at sprøjte gift på de store plæner.

https://www.naturhistoriskmuseum.dk/Viden/Naturlex/Fugle/St%C3%A6r

Birgitte Norby

DOF Storstrøm