Vi har i mange år vist, at det er godt at se på fugletræk ved Hyllekrog på Lolland lige øst for Rødby. Siden 2011 har der været gennemført en omfattende optælling af fugletrækket generelt om foråret og af rovfugletrækket om efteråret. 

Materialer om træktllingerne:

Træktotaler rovfugle efterår 2011-2016

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2016

Træktotaler forår 2008-2016

Træktotaler forår 2008-2015

Træktotaler rovfugle efterår 2011-2015

Forår 2015

Forår 2014

Forår 2013

Forår 2012

Forår 2011