Spidsand Saksfjed 20140309 06 SA 4 Foto Preben Berg
Spidsænder. Foto Preben Berg.

Vi har i mange år vist, at det er godt at se på fugletræk ved Hyllekrog på Lolland lige øst for Rødby. Siden 2008 har der været gennemført en omfattende optælling af fugletrækket generelt om foråret og af rovfugletrækket om efteråret. 

- Forårstrækket ved Hyllekrogorårstrækket ved Hyllekrog

- Efterårstræktotaler for rovfugle for de enkelte år og samlet

 Steppehg 3K han Saksfjed nr 15.04.2015 Foto Preben Berg

Steppehøg. Foto Preben Berg.