Fuglestationen på Danmarks sydligste punkt, Gedser Odde, er et ornitologisk kraftcenter i DOF Storstrøm.
Her bliver fugletrækket registreret dels med ringmærkning dels ved observation af trækket over havet og over land.

Læs mere på:

Hjemmesiden

Facebookgruppen