Du kan læse meget om gode fuglelokaliteter i området ved at se på Caretaker-projektets hjemmeside under DOF Storstrøm. Vælg først lokalafdeling og derefter lokalitet.

Du kan også bruge DOFbasen til at se, hvad der er indrapporteret fra den enkelte lokaliteter.

 IMG 5333

 Avnø i august.