Alle DOF arrangementer er aflyst mindst frem til 1. maj

DOF har lige udsendt en opdateret COVID-19 beredskabsplan. Den betyder bl.a., at alle arrangementer er aflyst mindst frem til 1. maj 2020. I ønskes alle et godt...

DOF Storstrøms ture aflyses indtil videre - men tag ud og nyd naturen!

Det er en herlig forårstid i øjeblikket. Oplevelser i naturen giver godt humør, frisk luft, motion og nok også modstandskraft. I DOF følger vi henstillingerne...

Indtil 26. marts aflyser DOF alle møder, men ture gennemføres

DOF har netop meldt ud, at foreningen har besluttet af aflyse alle møder i hvert fald indtil 26. marts. Lokale fugleture er derimod ikke berørt. Ingen af DOF Storstrøms...

PUNKTTÆLLING 2.0 - ET NYT STORT FELTPROJEKT I DOF!

Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram. Projektet indeholder...

Den 22. februar holdt vi generalforsamling i Kalvehave

På vores hjemmeside kan du læse årsberetning, referat m.m. Årets Strømstær blev givet til Lisbeth Oberton Petersen.

Spændende gammel afhandling om skalleslugere i vores område

Michael Thelander har fået fat i en spændende gammel artikel i DOFT om skalleslugere. Den indeholder bl.a. spændende adfærdsundersøgelser og oplysninger om,...

Nyt om DOF Storstrøms generalforsamling den 22. februar - spændende indlæg

Link til selve annonceringen! Du kan her se på regnskab og budget for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation inden generalforsamling, hvor de skal godkendes.  Efter...

Ynglende Stor Skallesluger i Danmark 2019 - se oversigten

Så har DOF Storstrøms Skalleslugergruppe lavet en årsrapport for 2019. Den giver en fin oversigt over, hvor i Danmark der yngle Stor Skallesluger og hvor mange....

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar er nu udgivet

Link til referater.

Pas-På-Kort: Hjælp os med at hjælpe Naturstyrelsen med at hjælpe sjældne fugle

I DOF Storstrøm vil vi gerne hjælpe Naturstyrelsen Storstrøm med at passe bedre på reder af rovfugle, spætter m.m. på statens arealer. Inden løvspring 2020...
1 ... 4