DOF Storstrøm omfatter kommunerne Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund.

Med sine omkring 1.000 DOF-medlemmer er det en middelstor lokalafdeling.

Afdelingen ligger i et meget naturskønt område, hvor Møns Klint nok er det mest kendte på landsplan. Fra det flade Lolland med de mange roemarker går det i øst over i kuperet terræn med skove, agerland og søer og med over 100 m høje bakker. De store øer Sjælland, Møn, Falster og Lolland samt de mange små er bundet sammen af Storstrømmen og de mange andre kystnære lavvandsområder. 

Dette varierede land- og vandskab indeholder adskillige gode fuglelokaliteter både for ynglende fugle og for observation af fugletræk. På Sjælland kan nævnes Holmegårds Mose, Avnø og Dybsø Fjord og Tystrup-Bavelse Søerne. På Møn Klinteskoven og Ulvshale-Nyord, på Falster Gedser Odde og Bøtø Nor og på Lolland Hyllekrog og Maribosøerne.

Kommunekort

DOF Storstrøm omfatter Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune. Kilde: http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/regionen-kort-fortalt/overblik/Sider/kommuner-i-region-sjaelland.aspx