Der findes en række rapporter og andre publikationer, som DOF Storstrøm og andre har udarbejdet. En del af dem tilgængelige her på hjemmesiden.