Skallekasse

Stor Skallesluger

Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Stor Skallesluger yngle naturligt i store huller i gamle træer. Dem er der ikke mange tilbage af i de danske skove længere. De fleste skovejere efterlader ikke gamle træer, som kan gå i forfald, i form af rådne grene og lignende, der kan skabe de fornødne huller, som fuglene kan bruge til æglægning.

Stor skallesluger

Læs mere om Stor Skallesluger kasseprojektet 1994-2005.

Referat fra Stor Skalleslugermøde d. 26/11 2015 kan læses her.

Se youtube videoer om Stor Skallesluger her og her.

Læs mere om optællingerne nedenfor:

Stor Skallesluger - ynglefugle 2017 Danmark oversigt Danmark oversigt Danmark oversigt
Stor Skallesluger - ynglefugle 2017 Vordingborg Kommune detaljer Vordingborg Kommune detaljer

Stor Skallesluger - ynglefugle 2016
Stor Skallesluger - ynglefugle 2015
Stor Skallesluger - ynglefugle 2005
Stor Skallesluger - ynglefugle 1999 - 2001
Stor Skallesluger - ynglefugle 1994 - 1997