Der er mange måder at få noget ud af sin interesse for fugle. Her giver vi nogle eksempler og lidt information om, hvad DOF kan bidrage med.

Se fugle lokalt
Tit starter fugleinteressen med at glædes over de lokale fugle. Få dem tæt på ved at fodre. Finde ud af, hvilke arter det er, og lære mere om dem. Lægge mærke til arter, som ikke plejer at være der.

Fællesskab om fugle
Mange af os synes, at det er hyggeligt, lærerigt og for nogen ting produktivt at være fælles med andre om fugleaktiviteter. Det er der flere muligheder for i DOF Storstrøm.
Ture og møder
Det kan dreje sig om at være med til nogle af de ture og møder, som DOF Storstrøm afholder. Læs om kommende arrangementer!
Redekasser til Stor Skallesluger
Du kan komme med i den gruppe, som igennem mange år har opsat og registreret ynglesucces i redekasser sat op i DOF Storstrøms område. Læs mere!
Gedser Fuglestation
Ved Gedser Fuglestation kan du være sammen med andre frivillige om mange forskellige ting. Du kan være med i gruppen, som står for arrangementer og passer området. Du kan være med til at lave træktælling sammen med fuglestationens observatører eller deltage i andre af aktiviteter. Se mere om fuglestationen! Skriv til fuglestationen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Fugleværnsfondens reservater
Ved fire af Fugleværnsfondens reservater i DOF Storstrøms område er der tilknyttet en frivilliggruppe, som passer området, er med til at afholde arrangementer. Der kan du være med. Læs mere!

Gøre noget for fuglene
Her tænkes især på det naturpolitiske arbejde, hvor vi prøver at få gjort forholdene bedre eller i hvert fald ikke værre for fugle. I DOF Storstrøms område er det især DOF's fem såkaldte naturpolitiske kommunekontakter, som arbejder med det. Det vil være dejligt, hvis du vil være med i dette arbejde. Skriv til DOF Storstrøm: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Desuden kan vi selvfølgelig gøre noget ved at være med i Fugleværnfondens frivilliggrupper, i DOF Storstrøm skalleslugerkassegruppe m.m.

Lave fugletællinger

DOF vigtigste, faste fugletællingsprogram er Punkttællingerne, som har kørt siden 1975. Vi har altid behov for nye optællere. Læs mere om Punkttællinger. Eller skriv til DOF Storstrøm: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oplæring til feltornitolog
DOF vil gerne oplære nye ornitologer, så de kan lave faglig indsamling af data om fugle. Faglige fugledata er et af fundamenterne for DOF's gennemslagskraft. På Gedser Fuglestation kan du komme med til en sådan oplæring i fx træktælling, ringmærkning, optælling af ynglefugle m.m. Skriv til fuglestationen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Give børn og unge fugleinteresse
Ørneklubben
DOF kan hjælpe med til at give dine børn, dine børnebørn eller andres børn interesse og gode oplevelser med fugle og natur. DOF har lavet Ørneklubben for børn mellem 6 og 12 år. Ørneklubben laver ture og andre arrangementer rundt om i landet specielt rettet til børn. Barnet skal komme i følge med en voksen. Læs mere!DOF Ung
For de 12- til 29-årige har vi DOF Ung, der laver arrangementer sammen med andre unge. De yngre unge kan vi hjælpe med at komme i gang, og så skal vi voksne nok bare blande os udenom. Læs mere!

Se efter sjældenheder
Hvis det er oplevelsen eller afkrydsningen af sjældne fugle, som især har din interesse, kan du få flere slags hjælp.
Bird Alarm
Mange indtaster observationer af sjældne fugle i programmet Bird Alarm på deres mobiltelefon. Hvis du har programmet installeret på din mobiltelefon, kan du med det samme få besked om disse observationer. Læs mere!
Netfugl
DOF's Netfugl henvender sig mest til ornitologer, som går op i sjældenheder. Folk har bl.a. mulighed at registrere deres arslister og sammenligne dem med andre. Der er opslag, som mest handler om sjældne arter, og der er mulighed for debat m.m. Læs mere!
Club300
Et alternativ til Netfugl er Club300, som stiller lignende faciliteter til rådighed. Læs mere! 
DOFbasen
Endelig kan vi naturligvis finde observationer af sjældne og specielle observationer mellem de mange data i DOFbasen

Deltage i konkurrencer
Fuglebingo
Hvis du er til at konkurrere med andre om have de fleste og de mest sjældne observationer af fugle og andre dyr, så kan du gøre det ved hjælp af DOF's program til mobiltelefon, der hedder Fuglebingo. Læs mere!