2022 rapport om ynglefugle på øer og holme i vores område

OerHolmeForside2022

Så er rapporten for 2022 tilgængelig på DOF Storstrøms hjemmeside.

God fornøjelse.

Bo Kayser