Alle ture og møder er aflyst frem til og med 7. juni

På baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen om forholdregler i forbindelse med COVID-19 har DOF Storstrøm aflyst alle ture og møder frem til og med 7. juni. 

Derefter forventer vi at starte aktiviteterne op igen. Og det glæder vi os til.

Fortsat godt forår.

   Bo Kayser

For DOF Storstrøm