DOF Storstrøm har bidraget til Guldborgsund Kommunes flotte rapportserie om Horreby Lyng

HorrebyLyngRap2019 forside

Guldborgsund Kommune og DOF Storstrøm arbejder sammen om en hel del ting efterhånden. Det drejer sig fx om fugleundersøgelser, formidling og naturpolitisk arbejde. Et af de naturområder, Guldborgsund Kommune gør meget for at forbedre, er tørvemosen Horreby Lyng, som ligger mellem Nykøbing og Stubbekøbing. Guldborgsund Kommune har fået forskellige specialister til at kortlægge forekomsten af diverse grupper af planter og dyr i mosen. Resultaterne af disse undersøgelser er nu udgivet som en flot rapportserie, som er tilgængelig på nettet.

René Christensen fra DOF Storstrøm har kortlagt fuglelivet og skrevet rapporterne fra 2014 og 2019, som nu også er tilgændelige på DOF Storstrøms hjemmeside sammen med mange andre rapporter.