DOF Storstrøm tæller også i 2022 rastende fugle i Bøtø Enge for Guldborgsund Kommune

 20210513 105027

Vi har lige indgået aftale med Guldborgsund Kommune om at fortsætte med overvågningen af rastende fugle på Bøtø Enge. Også i år har Flemming Olsen påtaget sig opgaven. Tak for det.

Vi påbegyndte overvågningsarbejdet i 2021.