DOF Storstrøms kommunekontakt i Faxe – til inspiration

FaxeKommuneKort

I lokalafdelingen vil vi gerne have mere samarbejde med både kommunens forvaltning og lokale naturforeninger i de fem kommuner inden for DOF Storstrøms område. Vi vil gerne samarbejde om naturformidling, naturpolitisk sagsbehandling og om at skabe mere og bedre natur. Jeg skrev derfor rundt til vores fem kommunekontakter, om de havde nogle forbedringsforslag til et oplæg om, hvordan vi kunne gribe det an. Som reaktion fra Faxe Kommune kom der en beretning om det, kommunekontakten Birgitte Norby har haft gang i de senere år, og det er ikke så lidt. Så i Faxe Kommune er man allerede længere fremme, end vi havde forestillet os at komme generelt.

Udpluk af aktiviteter, som kommunekontakten i Faxe arbejder med:

  • Etablere samarbejde mellem DOF og kommunen om fuglekasser/stærekasser på kommunale arealer.
  • Arbejde sammen med kommunen og give sit bidrag på møder og ekskursioner i det Grønne Råd og Vandløbsråd.
  • På DOF’s vegne hjælpe kirkegårdene i området med Grøn Kirkegård ved undersøgelse af fuglelivet og give råd om, hvilke kasser de kan få gavn af.
  • Rådgive ved diverse forespørgsler, f.eks. rovfugle på loftet, og om forbedring af insekters levevilkår.
  • Have god forbindelse mellem DOF og DN. Der er ikke pt. fælles projekter, men det har der været, og det vil der formentlig komme straks, hvis der viser sig behov for forenede kræfter.
  • Holder øje med, om kommunen griber ind over for overtrædelser af love og fredninger, fra godser eller andres side. Det gør både DOF, DN og Botanisk Forening.
  • Dialog med medlemmer med fugleoplevelser, de vil dele med DOF’s kommunekontakt.