Hjælp Naturstyrelsen med at passe på rovfuglereder nær Nykøbing!

DOF Storstrøm er blevet kontaktet af Naturstyrelsen Storstrøm. Den lokale afdeling af Naturstyrelsen har med kort varsel fået at vide, at skovningsmaskiner kommer til statsskove nær Nykøbing i juni og frem.

Naturstyrelsen vil gerne passe på sentynglende rovfugle som hvepsevåge m.m. og beder derfor os om hjælp. Har du kendskab til aktive rovfuglereder eller lignende i en af nedenstående skove, vil vi derfor meget gerne høre fra dig. Skriv til kontakt@dofstor.dk.

NST sts skove kort udsnit ring

"Vi (Naturstyrelsen) har fået en melding om, at vores driftscenter kommer på disse kanter fra næste uge (uge 24) og nogle måneder frem i skovene omkring Nykøbing. Nærmere bestemt disse skove: Hannenov-Oustrup Skov, Sdr. Kohave og Bangsebro Skov – og i den rækkefølge. Dvs at de starter i Oustrup Skov i næste uge – her er de til medio juli; i Sdr. Kohave medio juli – medio august og Bangsebro Skov medio juli – ult august. Opgaven er primært maskintynding i kulturer med ung / mellemaldrende bøg. Efter de nævnte tidspunkter vil der være noget manuel skovning af større træ frem til oktober."