Hvad har du lyst til fra DOF Storstrøm og hvad har du fået? Halvårsstatus 2020

Har du lyst til, at der bliver afholdt møder i Næstvedområdet? Vil du gerne på fugleture i dit lokalområde? Er der noget, du gerne vil have afholdt kurser om? Eller er det noget helt andet, du godt kunne tænke dig, der kommer til at ske i vores område?

Du kan selv tage initiativ til, at det du gerne vil have, bliver til noget. Lokalafdelingen kan støtte med penge og praktiske råd.

Malstatus 2020 1ha

Lokalafdelingen har en sund økonomi. Tilskuddet fra DOF til lokalafdelingen er godt nok faldet 43.000 kr. om året i 2019 til 32.000 kr. om året i 2020, men det er lykkedes os at skaffe tilskud på 17.500 kr. fra Friluftsrådets lokalforeningspulje og 7.600 kr. fra ISOBRO. Til Gedser Fuglestation er det har i første halvår lykkedes at skaffe over 90.000 kr. fra eksterne kilder.

Når vi opgør målopfyldelse for 1. halvår 2020, er der både givet tal for antal tilbudte aktiviteter og antal afholdte aktiviteter. Det skyldes de adfærdsbegrænsninger for befolkningen, som regeringen har valgt at indføre på grund af COVID-19. Vi synes, at et mål er nået, hvis vi har tilbudt det ønskede antal, selv om vi ikke har måttet gennemføre dem. Se tabellen.

Vi er få, som står for aktiviterne i DOF Storstrøm. Mange af dem, der laver arbejdet med at arrangere møder, ture og kurser, eller med at lave naturpolitisk arbejde og bestyrelsesarbejde, har gjort det i mange år. Nogle har talt om snart at stoppe. 

Vi har derfor behov for nye kræfter for bare til at holde det nuværende aktivitetsniveau. Og hvis du gerne vil have noget nyt, vil det være fint, hvis nye personer tager ansvaret for og udfører det.

Vi glæder os til at høre fra dig.

De bedste sommerhilsner

   Bo Kayser