Hvad laver vi på DOF's repræsentantskabsmøder?

IMG 5832 lille

Fra mødesalen.

I weekenden 23.-24. november var omkring 60 DOF'ere samlet til repræsentantskabsmøde i Dalum på Fyn. Hvad laver vi på møderne, og hvad får I og vi deltagere ud af det? Fra DOF Storstrøm deltog Stig Jürgensen og Bo Kayser.

Dagsorden repmde 1

Dagsorden for repræsentantskabsmødet første dag.

Under selve møderne håndterer vi en række ret forudsigelige formelle punkter. Denne gang drejede det sig fx om vedtagelse af budget for 2020. Som øverste myndighed for DOF godkender repræsentantskabet dog ikke bare automatisk det budget, som Fuglenes Hus har udarbejdet og hovedbestyrelsen sagt god for. Denne gang blev der fx under mødet fremsat et forslag om at bruge flere penge til formidlingsarrangementer for børn, og det blev vedtaget.

IMG 5844 lille

Formand Egon Østergaard besvarer spørgsmål.

Når der sker noget mindre godt, får vi en orientering om det fra DOF's ledelse og tager en diskussion om det. Denne gang blev der fx fortalt om, at DOF er kommet til at bruge for mange penge på løn. Det skyldes uforudsete fald i tilskud og  færre penge til nye projekter. Og hvornår kan man så skære ned at medarbejderstaben uden at risikere at skade færdiggørelsen af fx Atlas III? God orientering og god debat.

Som repræsentanter fra lokalafdelingerne tager vi spørgsmål og stemninger med fra jer andre. Og vi formår forhåbentlig at bringe information og inspiration med tilbage.

Det er mindst lige så vigtigt, det der foregår uden for selve møderne. Vi snakker med hinanden om, hvordan man håndterer ting i andre lokalafdelinger. Vi får inspiration. Og vi lærer hinanden at kende, så det er let at trække på de andre, hvis der bliver behov for det. Og så hygger vi os rigtigt godt sammen.