Invitation til generalforsamling i DOF Storstrøm lørdag den 4. februar 2023 klokken 13:00 - 16:00

Vi har hermed fornøjelsen at invitere jer til generalforsamling på Dybsø Naturskole den 4. februar.

Læs mere! På grund af lokalafdelingens 50-års fødselsdag, inviterer vi på en let frokost inden generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig, se annonceringen i ovenstående link.

Som forberedelse til generalforsamlingen kan du allerede nu se årsberetning, regnskab og budget på vores hjemmeside.

Mange modtager allerede DOF Storstrøms nyhedsbrev Strømstæren inklusiv bestyrelsesmødereferater automatisk, fordi de har tilmeldt sig automatisk modtagelse. Det kan du også gøre. Link til tilmelding til nyhedsbrev.

Vi glæder os til at se jer.

På DOF Storstrøms vegne, med venlig hilsen

Bo Kayser