Kom til generalforsamling 19. februar klokken 13-16 i Sakskøbing

Det ser heldigvis ud til, at vi som planlagt kan afholde DOF Storstrøms generalforsamling den lørdag 19. februar. Se https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3870.

Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen har et forslag. Det går på, at vi giver 100.000 kr. til Gedser Fuglestation. Forslaget skyldes, at lokalafdelingen har akkumuleret formue gennem årene og nu har 383.000 kr. Pengene skal gerne ud og arbejde for fuglene og medlemmerne. 

Du kan læse mere om dette og andet i DOF Storstrøms årsberetning for 2021: https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2022_Arsberetning2021_v01.pdf

De bedste hilsner

   Bestyrelsen