Møder i DOF Storstrøm - Retningslinjer for brug af kommunale lokaler

I DOF Storstrøm har vi netop modtaget nedenstående fra Guldborgsund Kommune. Lokalafdelingen anbefaler, at vi følger disse retningslinjer ved alle vores indendørs arrangementer, så længe disse retningslinjer gælder.

COVID 19 – RETNINGSLINJER VED BENYTTELSE AF KOMMUNALE LOKALER

Som I ved, er vi midt i en Corona tid, hvilket betyder, at der gælder andre regler, som vi alle skal være opmærksomme på. Det betyder f.eks., at alle foreninger og aftenskoler, der benytter kommunale lokaler skal være opmærksomme på, at der er skærpet opmærksomhed på rengøring. Formålet er naturligvis, at vi får brudt evt. smittekæder og at lokalerne trygt kan benyttes af alle brugerne.


Hvad betyder det for dig som forening?

Når din forening låner kommunale lokaler, er det vigtigt, at foreningen bidrager til overholdelse af de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. smittespredning, rengøring etc., og har meldt det ud til alle træner/ledere i foreningen.


Sådan skal du forholde dig ved benyttelse af kommunale lokaler:

 • Generelle retningslinjer for afstandskrav og håndhygiejne og forsamlingsforbud skal altid overholdes.
 • Anvisninger om anvendelse og maksimale antal deltagere i de enkelte lokaler skal følges.

(P.t. 1 prs. pr. 2 m2 gulvareal, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, og 1 prs. pr. 4 m2, hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned.)

 • Alle personer der er konstateret Corona-smittede må ikke færdes i kommunale lokaler.
 • Alle personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.
 • Alle personer med særlig risiko anbefales at blive hjemme.
 • Det er kun de anviste lokale og eventuelle omklædnings- og badefaciliteter der må benyttes, i det omfang, at de er åbne for anvendelse. - Se mere her: undefined
 • Alle kontaktflader, bl.a. håndtag, borde og stolearmlæn skal aftørres efter brug.
 • Den enkelte facilitet stiller nødvendige rengøringsmidler, klude og spande til rådighed.
  Brugte rengøringsklude efterlades på de dertil anviste steder.
 • Det er foreningens ansvar, at egne materialer/remedier rengøres iht. retningslinjerne herfor.
 • Foreningen skal selv sørger for midler til rengøring eller afspritning af medbragt eget udstyr.
 • Det anviste lokale skal efterlades rydeligt, og som det var ved ibrugtagningen.
 • Husk at lukke døre og vinduer, når de anviste lokaler forlades

NB! - Hyppig håndvask med vand og sæbe anbefales fremfor at benytte sprit!

Vi håber, at I vil være med til at overholde ovenstående retningslinjer, og dermed bidrage til at mindske smittespredningen.