Modtager af Årets Strømstær 2023 blev Michael Thelander

AretsStromstaerDiplom2023

4. februar afholdt DOF Storstrøm en herlig generalforsamling på Dybsø Naturskole. Der var omkring 60 deltagere, som på grund af lokalafdelingens 50-års jubilæum blev budt på en lækker frokost. Efter selve generalforsamlingen blev Årets Strømstær uddelt til Michael Thelander. I bestyrelsens begrundelse for at vælge Michael blev der bl.a. sagt:

  • Michael har i mange år været og er fortsat projektleder og optæller for ”Ynglefugle på Øer og Holme”. Det gælder både for Naturstyrelsens (tidligere amtets): ”Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter” og for Guldborgsund Kommunes: ”Øer og Holme i Guldborgsund Kommune. Kortlægning af fuglelivet for udvalgte arter”.
  • Michael har i mange år været styrende og udførende i ”Projekt Stor Skallesluger”
  • Har mange år lavet et stort naturpolitisk arbejde: En Engageret og pligtopfyldende indsats.
  • Var i mange år med i styregruppen for Gedser Fuglestation.
  • Michael var formand for DOF Storstrøm 2006-2019. En masse administration, rapportering og trækken i trådene. 
  • Og det hele gennemført på en stille og rolig måde uden at fremhæve sig selv.

Til sidst viste Bo Kayser fuglefotos fra en tur til Oman i 2018.

Deltagerne havde det vist godt. Efter planen sluttede generalforsamlingen klokken 15. Klokken 16.30  var lydniveauet stadig ret højt fra folk, som hyggesnakkede.

Tak for hjælpen til dem, som fik det flotte arrangement på benene og til Dybsø Naturcenter for lån af huset. Og en stor tak til kunstneren og ornitologen Henrik Dahl, som havde lavet Årets Strømstær. Figuren fik meget ros.

DSCN7998lille