NATURPOLITISK TEMADAG FOR DOF STORSTRØM, DOF VESTSJÆLLAND OG LOKALGRUPPERNE I ROSKILDE OG KØGE

IMG 7526 lille
 
Naturpolitisk koordinator i DOF Storstrøm, Charlotte Stawitzki, havde den 18. januar sat endnu en spændende temadag sammen for de naturpolitisk aktive fra DOF Storstrøm, DOF Vestsjælland og grupperne i Roskilde og Køge. I alt deltog vi omkring 25 i arrangementet, som blev holdt på den flotte Dybsø Naturskole, hvor naturvejleder Lars Walsted Christoffersen var vært.
 
Vi startede med at besøge den nyistandsatte Nyland Mølle ved bredden af Dybsø Fjord.
 
IMG 7538 lille
 
Preben Clausen fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet indledte det faglige med at fortælle om NOVANA programmets overvågning af bestande af gæs og meget mere.
 
IMG 7541 lille
 
Derefter fortalte Jesper Madsen, også fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, om et projekt med regulering af Bramgåsebestanden på Sydfalster. Endelig fortalte Christian Clausen fra Danmarks Jægerforbund om de jagtlige aspekter af projektet.
 
En god dag, hvor vi alle fik hævet vores vidensniveau og også fik tid til at netværke og hygge os.