Nyt om DOF Storstrøms generalforsamling den 22. februar - spændende indlæg

Link til selve annonceringen!

Du kan her se på regnskab og budget for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation inden generalforsamling, hvor de skal godkendes. 

Efter den formelle del af generalforsamlingen har vi fået forskellige aktive i lokalområdet til at fortælle om deres aktiviteter, aktiviteter som du også kan være med til, hvis du har lyst.

  • Søren Ring fra Fugleværnsfonden kommer og fortæller. Det bliver især om reservatet på Nyord, men også om de andre reservater med tilhørende reservatgrupper i vores område.
  • Bjarne Hemmingsen kommer og fortæller om lokalafdelingens Projekt Stor Skallesluger.
  • Charlotte Stawitzki fortæller om lokalafdelingens projekt om stære på golfbaner med fokus på Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup.
  • Lokalafdelingen har oprustet en del på det naturpolitiske områder. Charlotte Stawitzki fortæller om de nye tiltag.
  • To af de aktive ved Fugleværnsfondens reservat ved Ravnstrup Sø kommer og fortæller om aktiviteterne der.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

 Mht. selve generalforsamling kan det nu efter fristens udløb konstateres, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne.