Pas-På-Kort: Hjælp os med at hjælpe Naturstyrelsen med at hjælpe sjældne fugle

BangsebroSkov

I DOF Storstrøm vil vi gerne hjælpe Naturstyrelsen Storstrøm med at passe bedre på reder af rovfugle, spætter m.m. på statens arealer. Inden løvspring 2020 vil vi gerne have kortlagt redetræerne. Til sommer skal vi så se, hvad der yngler i rederne. Vi låner GPS'er af Naturstyrelsen til at angive præcis placering.

Kontakt Bo Kayser, tlf. 5134 6278, bo.kayser@gmail.com, hvis du vil være med!

Kom og vær med til at kortlægge redetræerne. I denne sæson gælder det Busene Have og Klinteskoven på Østmøn samt Sdr. Kohave, Bangsebro Skov og Hannenov Skov nær Nykøbing. Kun skovstykker, hvor der er planlagt hugst i 2020, vil bliver undersøgt i år.

Følgende ønskes undersøgt: Se tabellen og teksten derunder.

PasPaVejled