Rapporten "Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2021" er udkommet"

NST kystlok2022

En fin rapport med resultaterne fra DOF Storstrøms optællingsarbejde for Naturstyrelsen Storstrøm 2021 er lige udkommet. Læs "Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms
kystlokaliteter i 2021
".