Referat fra bestyrelsesmøde 8. maj

Nu kan du læse referatet fra det seneste bestyrelsesmøde

Der står bl.a. om bestyrelsens overvejelser i forbindelse med eventuel fornyet samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune 2019-2013.

God fornøjelse.