Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm den 27. februar 2021

Så har vi afviklet DOF Storstrøms hidtil kedeligste generalforsamling. Deltagerne kunne tilmelde sig via e-post, se materialerne på vores hjemmeside og afgive deres stemmer via e-post. Alle opstillede til diverse poster blev valgt. Regnskab og budget blev godkendt.

Se referatet!