Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og DOF indgået - Vi bidrager godt lokalt!

Vi har lige fået besked om, at DOF har indgået en etårig aftale med Miljøministeriet kaldet "Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning affugle for 2021". Det er en fortsættelse af de hidtidige såkaldte "ministeraftaler", som bl.a. omfatter finansiering af DOF Punkttællingsprogram og overvågning af truede og sjældne fuglearter. Se aftalen!

Aftalen omfatter bl.a. ønsker om et samarbejde mellem de lokale afdelinger af Naturstyrelsen og DOF. I DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation har vi et rigtigt godt samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm om flere typer af opgaver. Eksempler:

  • Vi laver naturformidlingsarrangementer sammen.
  • Mht. Pas-På-Kort har vi i år fået igangsat en effektiv og realistisk måde, hvor DOF kortlægger redetræer i netop de skovstykker, hvor Naturstyrelsen har planer om hugst det kommende år.
  • Mht. engfugle laver DOF Storstrøm hvert år optællinger af ynglefugle på småøer og strandengsområder, der indgår som en del af Naturstyrelsens overvågningsarbejde.

Og så har vi jo et virkeligt godt samarbejde med Naturstyrelsen om Gedser Fuglestation, hvor Naturstyrelsen fx ofte dækker omkostningerne til materialer, når DOF gør noget ved hus og have.

DOF Storstrøm