Støtte fra ISOBRO til styrkelse af frivillig-arbejdet i lokalafdelingen

I september søgte DOF Storstrøm støtte fra ISOBRO Lokalafdelingspuljen. 6. november fik vi at vide, at vi får en støtte på 7.609 kr. Og det var da herligt. 

Fra ansøgningen:

  • Lokalforeningspuljen har til formål at styrke det lokale, frivillige foreningsarbejde.
  • Lokalforeningens målgruppe(r): Fugle- og naturinteresserede i lokalområdet.
  • Forventet effekt for målgruppe: De frivillige i lokalforeningen er ældre, og vi trænger til nye kræfter. Spændende arrangementer og involvering kan forhåbentlig trække yngre til.
  • Beskrivelse af aktivitet og omtrentlige datoer for afholdelse: I første halvår 2020 vil vi gerne afholde inspirationsarrangementer og lave inddragelse af mulige nye aktive.
  • Hvordan bidrager aktiviteten til lokalforeningens fremtidige virke: Efter mange år med mange gode tilbud om naturarrangementer m.m. til folk i lokalområdet, er vores aktivitet faldet de senere år. Den tenden kan aktiviteten forhåbentlig råde bod på.

Så nu kan vi gå i gang med nogle aktiviteter fra de frivillige i DOF Storstrøm