"Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2023" er udgivet

Så har Michael Thelander gjort det igen. Koordineret, talt og udgivet rapport om ynglefugle på øer og strandenge i Naturstyrelsen Storstrøms området. Tak for det.

Læs rapporten!

De bedste hilsner

   Bo Kayser