Yngleresultater for Stor Skallesluger 2023

DSCN7859

Så har projekt Stor Skalleslugers frivillige håndteret endnu et år. Tak for det. Jan Blichert-Hansen har sammenstillet resultaterne i en årsrapport for 2023.

I 2023 blev der registreret 172-174 par i Danmark, heraf 107-108 i DOF Storstrøms området. I 2022 var antallet 166-169 i Danmark.