Oversigtstal for efterårstrækket af rovfugle i området Hyllekrog/Saksfjed.

Træktotaler rovfugle efterår 2011-2023.

Rod Glente 1K 20101001 21 foto Preben Berg

Rød Glente. Foto Preben Berg.

I årtier har Hyllekrog været kendt som et rigtigt godt efterårstræksted for rovfugle, men til trods for dette, har dækningen næsten altid været ret sporadisk og/eller over kortere perioder. I de senere år er dækningen dog blevet trappet op uden dog at være daglig. Obstiden på de enkelte dage har ligeledes været stærkt varierende. Der har været mange forskellige observatører i tidens løb, hvor fokus for det meste har været på rovfuglene. Der bliver ikke ydet noget økonomisk tilskud til optællingerne af rovfugletrækket fra nogen side, hvorfor alt foregår på frivillig basis.

Som hovedregel er lokaliteten bedst i svage/jævne vestlige vinde, men til tider kan også vinde omkring SØ bruges og her især, hvis der dagen før er kommet mange fugle ned til Lolland fra nordøst. Man skal således også være opmærksom på, at der ofte lige pludselig senere på dagen kan myldre med rovfugle, som er trukket ud fra Falsterbo samme dag, hvorfor man ikke altid skal afskrive dage med godt vejr, selvom der ikke er sket noget inden middag.

Det er langt fra alle fugle, som kommer ned til Hyllekrog/Saksfjed og så trækker ud over havet mod Femern. Noget træk fortsætter på visse dage mod V/NV (typisk ved dårlig sigt og hårde vinde) og ender ude ved Vindeholme og Næsby Strand på Vestlolland, inden de ryger over mod Langeland.

I de bedst dækkede år er der blevet set lidt over 10.000 trækkende rovfugle på en efterårssæson. Mest kendt er lokaliteten for sit imponerende træk af Hvepsevåge (maks. 2/9 2004 med 2856), men også mange af Rød Glente (maks. 12/10 2012 med 812, hvoraf 649 på bare 45 min omkring solopgang!), Rørhøg, Spurvehøg, Musvåge samt også pænt med Fiskeørne og diverse falke.

Mange sjældne rovfugle er også set i tidens løb, bl.a. Blå Glente, Slangeørn, Lille- og Stor Skrigeørn, Steppeørn, Dværgørn og Jagtfalk. Det lader i øvrigt til at være en rigtig god idé at besøge lokaliteten dagen derpå efter en sjælden rovfugl er fløjet ud fra Falsterbo, fordi de meget ofte havner hernede hos os inden videretrækket mod Tyskland.

Udover rovfuglene kan der også ses pæne antal af bl.a. Ringdue, Huldue, Hedelærke, pibere, Gul Vipstjert, finker, irisker og værlinger. Større havtræk om efteråret er derimod meget mere tilfældigt forekommende, selvom bedre dage med svømmeænder også ses af og til.

Trækobservationerne bliver typisk gjort ved klitten, Store Brunddrag eller ved fyrrelunden, Drummeholm.