DOF Storstrøm

Indkaldelse til generalforsamling.

Lørdag den 4. februar 2017 kl. 13.00 på Naturskolen ved Maribo Søndersø,

Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF`s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Bestyrelsen: På valg er Lis Hansen, Uffe Haulund, Bo Kayser og Stig Jürgensen.  Lis Hansen genopstiller ikke, mens de tre sidstnævnte genopstiller til valg. Bestyrelsen opstiller Charlotte Stawitzki og Henning Gøtz til valg til bestyrelsen.

Der er valg til DOF´s repræsentantskab: Formanden er fast medlem. De to øvrige repræsentanter Bo Kayser og Lars W. Christoffersen genopstiller.

Der er ikke indkommet andre forslag.

Før afholdelsen af generalforsamlingen lørdag den 4. februar vil der kl. 10.00 fra Naturskolen ved Maribo Søndersø være guidet fugletur. Efter turen indtages den medbragte frokost på Naturskolen.