Artikel om successen for projekt Stor Skallesluger

 Stor skalleslugerhun med fa dage gamle aellinger foto er Schiermacker Hansen

Jan Blichert-Hansen fra DOF Storstrøms Skalleslugergruppen har været en af de væsentlige bidragydere til den fine artikel "Kassesucces i kystnære skove: Sjælden andefugl har tidoblet sin bestand efter bolighjælp fra ornitologer". Den er lige kommet på DOF's hjemmeside.