Hvordan vil du gerne have Strømstærens format skal være? - Læsernes tilbagemeldinger

Hvordan vil du gerne have Strømstærens format skal være? Svar på forespørgsel udsendt 29. marts 2024: Pr. 8. april er der modtaget 9 svar. Alle er tilfredse...

Opdræt og udsætning gribbe i Danmark

DOF modtager om vinteren henvendelser om syge og døde gæs, især Bramgæs. I størrelsesordenen 300.000 gæs overvintrer i Danmark (DCE 2015). Gæs lever i gennemsnit...

Hvordan vil du gerne have Strømstærens format skal være?

Hvordan vil du gerne have Strømstærens format skal være? Nyhedsbrevet ”Strømstæren” er udkommet siden 2020. Det er lavet i Word og gemt som en PDF-fil....

Artikel om successen for projekt Stor Skallesluger

Jan Blichert-Hansen fra DOF Storstrøms Skalleslugergruppen har været en af de væsentlige bidragydere til den fine artikel "Kassesucces i kystnære skove: Sjælden...

Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019

DOF Storstrøm har helt tilbage til Storstrøms Amts tid lavet undersøgelser af fuglelivet langs kysten i samarbejde med amtet og ny Naturstyrelsen Storstrøm. Michael...

Se tur- og optællingsrapporter på hjemmesiden

Du kan nu få adgang til en række rapporter fra storture og optællinger lavet af DOF Storstrøm via hjemmesiden. "Rapporter m.m." God fornøjelse.

Nyheder på DOF Storstrøms hjemmeside

findsmiley
Der sker mange ting i DOF Storstrøms område. Nogle af dem kan være interessante for jer som læsere. Nogle nyheder bliver vi selv opmærksomme på i hjemmesidegruppen....