Find DOF Storstrøms første ynglepar af Sydlig Blåhals

vaer med til at finde sydlige blaahalse oest for storebaeltf6b44ce3 d9d4 44de a324 14a3db616e75

Ornitologisk Forening gør i år en ekstra indsats for at følge Sydlig Blåhals hurtige udbredelse sydfra op gennem Danmark. Hvorfor ses der stort set ingen i vores område? Er det fordi, vi ikke ser efter? Vær med til at søge i artens foretrukne biotoper: Moser, ved søer, brede åer og i laguner med tagrør, hvor der står pilebuske hist og pist.

Indtast dine observationer i DOFbasen.

Held og lykke og tak for din indsats.

Læs mere!