Lokalrapport for 2021 for Lolland-Falster er lige udgivet

Så er René Christensens seneste rapport udkommet: Læs den!

Forårstrækket ved Hyllekrog 2022

Så er Prebens Bergs flotte rapport om "Forårstrækket ved Hyllekrog 2022" tilgængelig. God fornøjelse.  

Klage fra DOF Storstrøm til Miljøstyrelsen - Enø og Næstved Kommune

Næstved kommune er ligeglad med ynglefuglene på Enø Overdrev Af Henrik Dissing Foråret er kommet, og med det også ynglefuglene på Enø Overdrev, et af de...

Lokalrapport for Lolland-Falster 2020 er lige udgivet

Så har René lavet endnu en flot rapport. God fornøjelse.  

Ny lokalrapport for Lolland-Falster 2010-19 er udgivet

Med René Christensen som redaktør har en gruppe feltaktive nu sammenstillet en flot rapport om sjældnere og bemærkelsesværdige fugle set på Lolland-Falster...

Nyt om ynglefuglene på Enø Overdrev

Ynglefuglene på Enø reagerer positivt på mere fred og ro Klydeungerne tripper omkring i vandkanten på Enø Overdrevs vadeflader. Indimellem går de op på...

Nyt fugletårn på vej på Nyord

Det nye fugletårn set fra oven. Vi kan begynde at glæde os til et nyt, flot fugletårn på Nyord. Efter 30-år er det gamle slidt op. Det nye bliver af samme...

Krager stjæler æg i skalleslugerkasser

  Gråkrage har været inde i skalleslugerkassen, har hakket hul i ægget, så den kan få fat med næbbet og flyver så afsted med det. I DOF Storstrøm...

Find DOF Storstrøms første ynglepar af Sydlig Blåhals

Ornitologisk Forening gør i år en ekstra indsats for at følge Sydlig Blåhals hurtige udbredelse sydfra op gennem Danmark. Hvorfor ses der stort set ingen i vores...

Resultater fra "Dødens Mark" kan medvirke til bedre fuglebeskyttelse i EU

Det er lidt vildt. I vintrene 2016/17 til 2018/19 registrerede DOF Storstrøm kollisioner mellem svaner og højspændingsledninger ved Dybsø Fjord. Det var vemmeligt...
1 ... 3