Klage fra DOF Storstrøm til Miljøstyrelsen - Enø og Næstved Kommune

Næstved kommune er ligeglad med ynglefuglene på Enø Overdrev

Af Henrik Dissing

Foråret er kommet, og med det også ynglefuglene på Enø Overdrev, et af de vigtigste naturområder i
Storstrøms Amt. Samtidig er de tidlige forårsmåneder ikke kun vigtige for fuglene i deres etablering af
ynglepladser, det er også en meget populær årstid at gå ture i området.

Læs mere!

Foto John Bang Jørgensen.

En overdrev maj 2020 2 2