Nyt om ynglefuglene på Enø Overdrev

Ynglefuglene på Enø reagerer positivt på mere fred og ro

Klydeungerne tripper omkring i vandkanten på Enø Overdrevs vadeflader. Indimellem går de op på engene, hvor kreaturer, får og heste græsser. I nærheden står forældrefuglene, årvågent, men rolige. Der er nemlig betydeligt mindre uro for klyderne og de andre ynglefugle på Enø Overdrev, men det kan snart ændre sig.

Læs mere!