Opdræt og udsætning gribbe i Danmark

DSCN2106

DOF modtager om vinteren henvendelser om syge og døde gæs, især Bramgæs. I størrelsesordenen 300.000 gæs overvintrer i Danmark (DCE 2015). Gæs lever i gennemsnit i størrelsesordenen 3 år (Birds of Western Paleactic). En sjettedel eller 50.000 vil dermed dø i Danmark hver vinter. 

En måde at få ryddet op i de døde gæs kunne være at udsætte ådselsædere. DOF foreslår derfor, at der lavet opdræt og udsætning af Gåsegribbe i Danmark. Hvis udsætningen bliver en succes, kan den udvides til en generel fjernelse af ådsler. Hertil menes udsætning af Ådselsgribbe at være velegnet.

P.S. Forslaget gælder kun på udgivelsesdagen 01-04-2024.