Spændende gammel afhandling om skalleslugere i vores område

StSkalArtikelside

Michael Thelander har fået fat i en spændende gammel artikel i DOFT om skalleslugere. Den indeholder bl.a. spændende adfærdsundersøgelser og oplysninger om, hvor Stor Skallesluger ynglede i 1938 og tidligere i vores område.

Se fx kapitlerne om Stor Skallesluger startende på side 103 og 124.

Læs mere!