Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019

Rap forside

DOF Storstrøm har helt tilbage til Storstrøms Amts tid lavet undersøgelser af fuglelivet langs kysten i samarbejde med amtet og ny Naturstyrelsen Storstrøm.

Michael Thelander fra DOF Storstrøm har været projektleder på opgaven i 2019 og skrevet årets rapport i samarbejde med Naturstyrelsen:

God fornøjelse.