Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019

DOF Storstrøm har helt tilbage til Storstrøms Amts tid lavet undersøgelser af fuglelivet langs kysten i samarbejde med amtet og ny Naturstyrelsen Storstrøm. Michael...

Nu også DOF Storstrøm fugleture om tirsdagen!

DOF Storstrøm forsøger sig nu med en ny type ture. Mange af vores medlemmer har ofte bedre tid til at tage på fugletur på hverdage fremfor i weekenden, hvor...

Fugletur til Bornholm 21.-24. maj 2020

Læs mere om turen.  

Samarbejde med Guldborgsund Kommune i fuld gang

DOF Storstrøm har indgået en samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune for årene 2019-2023. Vi har netop fået betaling på 5.000 kr. for den fine undersøgelsesrapport...

Hvad laver vi på DOF's repræsentantskabsmøder?

Fra mødesalen. I weekenden 23.-24. november var omkring 60 DOF'ere samlet til repræsentantskabsmøde i Dalum på Fyn. Hvad laver vi på møderne, og hvad får...

Støtte fra ISOBRO til styrkelse af frivillig-arbejdet i lokalafdelingen

I september søgte DOF Storstrøm støtte fra ISOBRO Lokalafdelingspuljen. 6. november fik vi at vide, at vi får en støtte på 7.609 kr. Og det var da herligt.  Fra...

Referat fra bestyrelsesmøde 9. oktober nu udgivet

Se under referater på hjemmesiden. God fornøjelse.

SE FILMEN OM SÆSONEN 2019 FRA HAVØRNEREDEN I STENSBY SKOV

Sæsonens filmklip er nu samlet til en film på 17 minutter. Du kan se filmen på Facebook-gruppen DOF Storstrøm: https://www.facebook.com/groups/120859204632316/ Du...

Kom til vores julefrokost 16. november!

DOF Storstrøm: Julemøde i Guldborg Lørdag d. 16. november 2019 kl. 10.00. Først mødes vi ved Kallø Grå kl. 10.00. http://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/kalloe-graa/...

Nationalpark Müritz - rapport fra DOF's tur er udgivet

I juni 2019 afholdt DOF Storstrøm en vellykket tur til Müritz i Tyskland. Nu kan du læse rapporten fra turen: "DOF Storstrøms tur til Nationalpark Müritz...
   1 ... 9 ... 11