Artikel om successen for projekt Stor Skallesluger

Jan Blichert-Hansen fra DOF Storstrøms Skalleslugergruppen har været en af de væsentlige bidragydere til den fine artikel "Kassesucces i kystnære skove: Sjælden...

Referat fra bestyrelsesmøde 2. april er nu udgivet

For første gang blev mødet afholdt via Skype. Lokalafdelingen har vist behov for en belysningsmester! Se referatet på hjemmesiden!

Alle DOF arrangementer er aflyst mindst frem til 1. maj

DOF har lige udsendt en opdateret COVID-19 beredskabsplan. Den betyder bl.a., at alle arrangementer er aflyst mindst frem til 1. maj 2020. I ønskes alle et godt...

DOF Storstrøms ture aflyses indtil videre - men tag ud og nyd naturen!

Det er en herlig forårstid i øjeblikket. Oplevelser i naturen giver godt humør, frisk luft, motion og nok også modstandskraft. I DOF følger vi henstillingerne...

Indtil 26. marts aflyser DOF alle møder, men ture gennemføres

DOF har netop meldt ud, at foreningen har besluttet af aflyse alle møder i hvert fald indtil 26. marts. Lokale fugleture er derimod ikke berørt. Ingen af DOF Storstrøms...

PUNKTTÆLLING 2.0 - ET NYT STORT FELTPROJEKT I DOF!

Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram. Projektet indeholder...

Den 22. februar holdt vi generalforsamling i Kalvehave

På vores hjemmeside kan du læse årsberetning, referat m.m. Årets Strømstær blev givet til Lisbeth Oberton Petersen.

Spændende gammel afhandling om skalleslugere i vores område

Michael Thelander har fået fat i en spændende gammel artikel i DOFT om skalleslugere. Den indeholder bl.a. spændende adfærdsundersøgelser og oplysninger om,...

Nyt om DOF Storstrøms generalforsamling den 22. februar - spændende indlæg

Link til selve annonceringen! Du kan her se på regnskab og budget for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation inden generalforsamling, hvor de skal godkendes.  Efter...

Ynglende Stor Skallesluger i Danmark 2019 - se oversigten

Så har DOF Storstrøms Skalleslugergruppe lavet en årsrapport for 2019. Den giver en fin oversigt over, hvor i Danmark der yngle Stor Skallesluger og hvor mange....
   1  2 ... 5