Den 22. februar holdt vi generalforsamling i Kalvehave

På vores hjemmeside kan du læse årsberetning, referat m.m. Årets Strømstær blev givet til Lisbeth Oberton Petersen.

Spændende gammel afhandling om skalleslugere i vores område

Michael Thelander har fået fat i en spændende gammel artikel i DOFT om skalleslugere. Den indeholder bl.a. spændende adfærdsundersøgelser og oplysninger om,...

Nyt om DOF Storstrøms generalforsamling den 22. februar - spændende indlæg

Link til selve annonceringen! Du kan her se på regnskab og budget for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation inden generalforsamling, hvor de skal godkendes.  Efter...

Ynglende Stor Skallesluger i Danmark 2019 - se oversigten

Så har DOF Storstrøms Skalleslugergruppe lavet en årsrapport for 2019. Den giver en fin oversigt over, hvor i Danmark der yngle Stor Skallesluger og hvor mange....

Referat fra bestyrelsesmøde 22. januar er nu udgivet

Link til referater.

Pas-På-Kort: Hjælp os med at hjælpe Naturstyrelsen med at hjælpe sjældne fugle

I DOF Storstrøm vil vi gerne hjælpe Naturstyrelsen Storstrøm med at passe bedre på reder af rovfugle, spætter m.m. på statens arealer. Inden løvspring 2020...

NATURPOLITISK TEMADAG FOR DOF STORSTRØM, DOF VESTSJÆLLAND OG LOKALGRUPPERNE I ROSKILDE OG KØGE

  Naturpolitisk koordinator i DOF Storstrøm, Charlotte Stawitzki, havde den 18. januar sat endnu en spændende temadag sammen for de naturpolitisk aktive...

Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019

DOF Storstrøm har helt tilbage til Storstrøms Amts tid lavet undersøgelser af fuglelivet langs kysten i samarbejde med amtet og ny Naturstyrelsen Storstrøm. Michael...

Nu også DOF Storstrøm fugleture om tirsdagen!

DOF Storstrøm forsøger sig nu med en ny type ture. Mange af vores medlemmer har ofte bedre tid til at tage på fugletur på hverdage fremfor i weekenden, hvor...

Fugletur til Bornholm 21.-24. maj 2020

Læs mere om turen.  
   1  2 ... 5